Ceník obědů3 -  6 let ..........24 Kč
7 - 10 let ..........26 Kč  
11 - 14 let .........28 Kč
15 a více ..........30 Kč
cizí strávníci ..........60 Kč