Ceník obědů

    3 - 6 let 26,- Kč 26,- Kč 
    7 - 10 let 28,- Kč 28,- Kč 
    11 - 14 let 30,- Kč 30,- Kč 
    15 - 18 let 32,- Kč 32,- Kč 
    cizí strávníci 32,- Kč 68,- Kč